ČLENSKÉ 2018

Kto si ešte nenašiel čas na zaplatenie členského na rok 2018, mal by sa poponáhľať, aby to stihol do 15. 2.  Po tomto termíne  členstvo v klube zaniká. V prípade záujmu o vstup do klubu v budúcnosti, bude považovaný za nového člena.


Pomaly sa končí lezecká sezóna 2017, tak nezabudnite do 31.12. odovzdať  mailom výstupy a výsledky z pretekov. Tlačivo na výstupy nájdete [..TU] Taktiež je potrebné zaplatiť členské na ďalší rok.Podrobné informácie ohľadom výšky členského poplatku a pravidiel nájdete v sekciách Poplatky a Pravidlá. Kto má zaplatenú skrinku a chce ju používať aj v roku 2018, tak si musí k členskému pripočítať 10€.

Členské môžete uhradiť prevodom na účet: SK53 0200 0000 0000 1213 4372. Ako variabilný symbol uveďte 01012018 a do správy pre prijímateľa: “CLENSKE 18 a svoje meno”.

Členské nie je možné platiť v hotovosti. Komu prevod na účet nevyhovuje, môže si u správcu vyzdvihnúť poštovú poukážku aj s inštrukciami na jej vyplnenie.

Odpracované brigádnické hodiny si budete môcť skontrolovať v priebehu decebra u správcu. Možnosti ako naložiť s odpracovanými hodinami nájdete v sekcii Brigády.