Sprievodca

Na tejto stránke budú postupne dopĺňaní sprievodcovia nových oblastí/sektorov a aktualizované sektory z knižného sprievodcu Slovenské skaly I. od Daniela Pauera z roku 2000.

Manínska úžina

 

Priedhorie

 

Sokolie

 

Domaniža

domaniza2domaniza

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica