Archív kategorií: Klubové akcie

95. THT JAMES

V termíne 14. – 18. 8. 2018 pôjdeme na 95. THT JAMES na chatu pri Zelenom plese. Kto má záujem sa zúčastniť, tak sa nahláste do 14. 7.
u Peti Brožákovej (skrovankovapetra@gmail.com). Do tohto termínu je potrebné zaplatiť zálohu 20€. Cena ubytovania a raňajkami je 58€. Klub svojim členom prispieva na polovicu z tejto sumy.

VALNÁ HROMADA

V piatok 5. 4. 2019. sa konala valná hromada klubu. Najlepší športovci boli vyhlásení: Tomáš Plevko, Tomáš Buček, Martin Kolembus, Andrej Kamas, Peter Šofránko, Samuel Štefánik, Andrej Capko, Aleš Baránek, Adam Kaniak, Peter Macúš, Dorota Bulendová a Petra Brožáková. Aj tento rok sme oceňovali iba športovcov, ktorí odovzdali výstupy a zúčastnili sa valnej hromady.

Valná hromada zvolila staronové predsedníctvo klubu v zložení Juraj Majtán (predseda), Ivan Janoško a Peter Čech. Revízor klubu na ďalšie dva roky bude Jana Kalasová.

Pokračovať na VALNÁ HROMADA