Príspevky

Individuálne výjazdy – skalky

Každý člen môže získať príspevky na individuálne výjazdy na skalky do výšky 30€/rok. Výška príspevku je závislá od športových výkonov a kvality dokumentácie. Znamená to, že aj za slabšie výkony môže byť vyšší príspevok, ak je výjazd popísaný zaujímavým článkom s kvalitnou fotodokumtáciou. Vyšší príspevok však získa iba autor článku.

Individuálne výjazdy – hory

Výška príspevkov je obmedzená pre jedného člena sumou 90€/rok Výkony nie sú až tak dôležité ako pri skalkách. Na víkendové akcie do Tatier je príspevok 15€/osoba. Výjazdy do zahraničných horských oblastí resp. viac dňové výjazdy do Tatier sú posudzované individuálne.

Klubové výjazdy

Každý člen dostane na klubových výjazdoch rovnaký príspevok. Podmienkou je zaplatenie zálohy 20€. Príspevok bude vyplatený na výjazde spolu so zálohou. Záloha sa v prípade neúčasti nevracia. Organizátor klubového výjazdu dostane finančnú odmenu podľa plánu činnosti.

Preteky

Pri účasti na slovenských pretekoch prispieva klub na cestovné do výšky skutočných nákladov (max. 10€/osoba) a v plnej výške hradí štartovné. V prípade mládežníckych pretekov prispieva klub na cestu aj jednej sprevádzajúcej osobe. Klub prispieva iba na preteky kategórie A.

Čerpanie príspevkov je závislé na sume, ktorá je na tento účel vyhradená v rozpočte klubu. Po jej vyčerpaní nebudú prideľované žiadne ďalšie príspevky.

Podmienkou na pridelenie príspevku je zverejnenie správy s kvalitnou fotodokumentáciou na webe klubu.

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica