Príspevky na kurzy v Tatrách

V roku 2018 môžu členovia získať príspevok 80€ na zimný alebo letný horolezeckého kurz vo Vysokých Tatrách. Záujem o príspevok je potrebné oznámiť mailom na adresu klub@hkmanin.sk do 1. 3. Podmienky na pridelenie:

  • zvolený kurz je organizovaný akreditovanou horoškolou
  • absolvovaný kurz skalného lezenia
  • členstvo v klube minimálne dva roky a odovzdané výstupy
  • výkonnosť na skalách min. 7 UIAA
  • po kurze správa s fotografiami na klubovom webe

Rozpočet na kurzy je obmedzený. V prípade väčšieho počtu záujemcov budeme vyberať podľa výkonnosti.

Poznámka:
Klub kurzy v Tatrách priamo neorganizuje. Príspevok je určený pre členov, ktorí sa prihlásia na niektorý z komerčných kurzov.