Archív kategorií: História

Ivan Meško

V neďelu 1. 11. zomrel Ivan Meško. Posledná rozlúčka bude v stredu 11. 11. o 14:00 na cintoríne v Považskej Teplej. Kto ste Ivana poznali ako horolezca a športovca prídite na cintorín v červenej ( prípadne inej športovej) bunde.

Juston, budeš nám veľmi chýbať. Odpočívaj v pokoji. O Ivanovi sa viac dozviete na tomto odkaze. Článok vznikol v roku 2014 pri príležitosti jeho 60. narodenín

Pokračovať na Ivan Meško

Julo Pažitný

V stredu 23. 9. vo veku 57 rokov nás navždy opustil kamarát a člen nášho klubu Julo Pažitný. Posledná rozlúčka s Julom bude v pondelok 28. 9. o 13:00 v dome smútku v Domaniži.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Julo bol autorom mnohých obľúbených ciest v Domaniži a Prečíne. Viac o ňom sa dozviete v tomto rozhovore