Kurzy

Termín kurzu je možné dohodnúť na tel. č. 0905761418   alebo počas otváracích hodín u správcu steny.

Základy lezenia na umelej stene
Popis Osnova Trvanie Cena
Kurz je určený pre ľudí, ktorí nemajú s lezením žiadne skúsenosti a chceli by si lezenie vyskúšať pod dozorom skúseného inštruktora. • Základy bezpečnosti a lezenia na umelej stene
• Istenie na toprope
2h € 20 / 1 os.

min:1 osoba
max: 4 osoby

(v cene je vstup do lezeckej haly a zapožičanie lezeckej výstroje)

Zdokonalovací kurz lezenia na umelej stene
Popis Osnova Trvanie Cena
Kurz je určený pre ľudí po absolvovaní základného kurzu  a tiež lezcom, ktorí chcú zdokonaliť svoj spôsob istenia prvolezca • Pravidlá pri zapínaní lana do postupových istení

• Nácvik zapínania istení
• Istenie prvolezca
• Chytania pádov
2×1.5h € 30 / 1 os.

min: 2 osoby
max: 4 osoby

(v cene je vstup do lezeckej haly a zapožičanie lezeckej výstroje)

Osobný istič
Popis Osnova Trvanie Cena
Služba je určená pre lezcov, ktorí nemajú spolulezca alebo si chcú lezenie len vyskúšať. • Istenie na toprope
• Istenie na prvom konci
podľa dohody € 10 / h
(v cene nie je započítaný vstup do lezeckej haly)
Rodič a dieťa
Popis Osnova Trvanie Cena
Kurz je určený pre ľudí, ktorí majú záujem o bezpečné zvládnutie istenia a nemajú záujem o samotné lezenie. Napr. rodičia malých lezcov • Základy bezpečnosti na umelej stene (uzly, istiace pomôcky, …..)
• Istenie na toprope
• Istenie na prvom konci
• Nácvik chytania pádov
2h € 20 / 1 os.
(v cene je vstup do lezeckej haly a zapožičanie lezeckej výstroje)
Kurz lezenia na umelej stene
Popis Osnova Trvanie Cena
Kurz je určený pre ľudí,  ktorí začínajú s lezením na umelej stene a chcú si osvojiť základy bezpečnosti, spôsoby istenia spolulezca a získať základy techniky lezenia. • Základy bezpečnosti na umelej stene
• Zoznámenie sa s lezeckou výstrojou (lano, sedací uväz, istiace pomôcky)
• Naviazanie sa na sedací uväz
• Povely
• Ukážka správneho istenia (postoj, brzdná ruka, koniec lana, povelová technika)
• Istenie na toprope
• Pravidlá pri cvakaní lana do expresiek
• Nácvik cvakania postupového istenia na toprope
• Nácvik chytania pádov
• Istenie na prvom konci
4×1,5h € 60 / os
(max. 4 ososby)
(v cene je vstup do lezeckej haly a zapožičanie lezeckej výstroje)

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica