Brigády

Počas roka je niekoľko akcii kde je možné odpracovať brigádnické hodiny. Veľké akcie ako zhadzovanie a čistenie chytov, stavanie ciest, zraz,… sú oznámené na stránke klubu. Okrem nich je cez rok niekoľko menších prác, ktoré nie sú verejne oznamované. Ak má niekto záujem o tieto brigády, tak sa prihláste u správcu a nechajte na seba kontakt.

Brigádnické hodiny je použiť troma spôsobmi:

  1. požiadať u správcu o preplatenie hodín
  2. použiťna získanie neobmedzeného členstva (potrebných 25h)
  3. prenesť do ďalšieho roka

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica