Pravidlá

Ako sa stať členom klubu HK Manín

Členom klubu sa môže stať každý, kto prejaví o členstvo záujem. U osôb mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu. Od nových členov je vyžadované absolvovanie základného metodického kurzu (viac info v sekcii Metodika). Prihlášku do klubu a ďalšie informácie vám poskytne správca haly počas otváracích hodín.

Doplňujúce informácie k členstvu:

 1. Súčasťou členstva je 10 vstupov na lezeckú stenu.
 2. Vstupy na stenu nie je možné využiť inou osobou. Nevyužité vstupy nie je možné preniesť do nasledujúceho roku.
 3. Deti do 15 rokov môžu získať neobmedzený vstup na lezeckú stenu v prípade splnenia aspoň jednej z podmienok:
  •  aspoň jeden z rodičov je členom klubu,
  • počas predošlého roku dieťa reprezentovalo klub minimálne na troch pretekoch v lezení,
  • dieťa je zaradené do elite teamu.
 4. Dospelý môže získať neobmedzený vstup na lezeckú stenu po odpracovaní 25brigádnických hodín.
 5. Člen môže zobrať liezť na stenu deti (nemusia byť vlastné) do 6 rokov zdarma.
 6. Predsedníctvo klubu má možnosť zakázať členovi vstup do klubových priestorov. O vylúčení z klubu rozhoduje členská základňa na valnej hromade.
 7. Členský poplatok na nasledujúci rok je potrebné uhradiť do 31. 12. predchádzajúceho roku.
  • Ak si člen neuhradí členský poplatok na nasledujúci rok do 31. 12., nemôže po tomto dátume bezplatne liezť na umelej stene.
  • Ak si člen neuhradí členský poplatok ani do 15. 2., jeho členstvo v klube zaniká v prípade záujmu o vstup do klubu v budúcnosti, bude považovaný za nového člena.
 8. Vstup do klubových priestorov je monitorovaný a zaznamenávaný.

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica