Členstvo

Ako sa stať členom klubu HK Manín

Členom klubu sa môže stať každý, kto prejaví o členstvo záujem. U osôb mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu. Od nových členov je vyžadované absolvovanie základného metodického kurzu (viac info v sekcii Metodika). Prihlášku do klubu a ďalšie informácie vám poskytne správca haly počas otváracích hodín.

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica