Krúžky

Lezecké krúžky sú u nás vertikálnou zábavou zameranou na osvojenie si pohybu na umelej stene. Pod vedením našich certifikovaných inštruktorov sa deti učia rôzne techniky lezenia, istenia, prácu v tíme, tiež učíme deti popasovať sa so strachom z výšok a pozitívným spôsobom podporujeme ich sebadôveru.

Deti rozdeľujeme do krúžkov podľa fyzickej zdatnosti a lezeckých skúseností, pričom sa snažíme čo najviac časovo prispôsobiť potrebám detí. Krúžky u nás prebiehajú pondelok-štvrtok od 14:00 – 16:30.

Rozdelenie

Lezenie Hrou – (vek 3 -7rokov)
Detské krúžky zamerané pre tie najmenšie deti, ktoré si osvojujú základy lezeckého pohybu pomocou cvikov a hier.  Lezenie v tejto kategórii nie je cieľom, je to skôr spestrenie hier.

Začiatočníci (vek7 – 16rokov)
Krúžok určený pre lezcov začiatočníkov, ktorí nemajú ani základné znalosti o lezení avšak nevyžadujú individuálny prístup inštruktora a chcú sa učiť liezť s lanom alebo bouldrovať.

Pokročilí (vek 7 – 16rokov)
Skupina pre deti, ktoré už zvládajú základy bezpečnosti na stene, vedia istiť druholezca a majú ambíciu a chuť sa ďalej v lezení rozvíjať.

ELITE Tréning
Tieto tréningy sú zamerané iba pre deti, ktoré talentom alebo doterajším tréningom dokazujú, že lezenie je šport, ktorému sa chcú venovať systematicky. Všetky deti v tejto skupine sú členmi HK Manín a platí pre nich špeciálna podpora.

Trvanie a cena

Detské lezecké krúžky prebiehajú trimestriálne (september – december, január – apríl, apríl – jún). Na výber sú dva cenové varianty:

  • 80,- € / dieťa / 1 trimester / 1x týždenne
  • 140,- € / dieťa / 1 trimester / 2x týždenne

Cenu za detský lezecký krúžok je potrebné uhradiť v hotovosti priamo na Lezeckej stene HKmanín. Viac info  v pravidlách Leziemzleziem

Novinky a aktuálne dianie ohľadom detských lezeckých krúžkov sledujte na našom webe alebo na facebook stránke LEZIEMZLEZIEM

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na tel. číslo 0905838791 v priebehu pracovných dní medzi 8:00 – 18:00 hod. alebo na leziemzleziem@gmail.com.

close

Chcete dostávať upozornenia ohľadom dôležitých udalostí, oznamov, termínoch a zaujímavých článkoch? Registrujte sa na odber noviniek.

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica