Poplatky

Členský poplatok pre rok 2020

Členské môžete uhradiť prevodom na účet: SK53 0200 0000 0000 1213 4372. Ako variabilný symbol uveďte 01012020 a do správy pre prijímateľa: “CLENSKE 20, svoje meno a číslo skrinky”

Dospeli


Základné (ročník 2001 a starší) – 55EUR

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (30EUR)
 • 10x vstup vstup na stenu (na meno)

Rozšírené (ročník 2001 a starší) – 105EUR

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (80EUR)
 • 30x vstup vstup na stenu (na meno)

Neobmedzené (ročník 2001 a starší)  – 55€ – zvýhodnené členské pre aktívnych členov, ktorí sa vo výraznej miere podieľajú na chode klubu. Podmienené odpracovaním  25 brigádnických hodín.

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (30EUR)
 • neobmedzený vstup

 Nový člen (ročník 2001 a starší)  – 125EUR

 • členstvo v JAMESe (30EUR) + členstvo v klube (95EUR)
 • 30x vstup vstup na stenu (na meno)

Pre mládež (ročníky 2002 – 2004) platia rovnaké pravidlá ako pre dospelých, majú však nárok na 15€ zľavu z členského poplatku.

Deti a seniori


Dieťa (ročníky 2013 – 2005) – 30EUR (nový člen 40EUR)

 • členstvo v JAMESe (5EUR) + členstvo v klube (25EUR)
 • neobmedzený vstup na stenu (iba v sprievode dospelej osoby)

 Seniori (ženy ročník 1964, muži roční 1959 a starší) – 35EUR

 • členstvo v JAMESe (10EUR) + členstvo v klube (25EUR)
 • 30x vstup vstup na stenu (na meno)

Čestný člen – 0EUR

 • členské v JAMESe(10EUR),
 • 30x vstup vstup na stenu (na meno)

Deti členov (roční 2005 a mladšie) nie sú pri vstupe do klubu považované za nových členov t.j. neplatia zvýšený poplatok v prvom roku členstva.

Podrobné informácie týkajúce sa členstva nájdete v sekcii Pravidlá

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica