Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Pri ich ochrane sa riadime týmito pravidlami. V prípade, že chcete aj naďalej publikovať články a fotografie z vašich súkromných akcií potrebujem od Vás na to tento súhlas. Podpísaný súhlas môžete poslať mailom alebo podpísať u správcu na lezeckej stene. Svojou účasťou na podujatiach organizovaných Horolezeckým klubom Manín dávate automaticky súhlas s použitím Vašich osobných údajov (meno a fotografie) v správe z podujatia a k využitiu na propagáciu Horolezeckého klubu Manín.

Jednotlivé časti tejto webovej stránky a sú chránené Autorským zákonom. Akékoľvek použitie jej obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Horolezeckého klubu Manín. Akékoľvek kopírovanie, nasledovné využitie alebo rozširovanie, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas. O súhlas môžete požiadať cez klub@hkmanin.sk

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica