Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Pri ich ochrane sa riadime týmito pravidlami. V prípade, že chcete aj naďalej publikovať články a fotografie z vašich súkromných akcií potrebujem od Vás na to tento súhlas. Podpísaný súhlas môžete poslať mailom alebo podpísať u správcu na lezeckej stene.

Upozorňujeme, že v prípade, ak sa zúčastňujete verejných podujatí organizovaných Horolezeckým klubom Manín, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu mena a fotografie v správe z podujatia a na účely propagácie našej činnosti na základe nášho oprávneného záujmu

Jednotlivé časti tejto webovej stránky a sú chránené Autorským zákonom. Akékoľvek použitie jej obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Horolezeckého klubu Manín. Akékoľvek kopírovanie, nasledovné využitie alebo rozširovanie, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas. O súhlas môžete požiadať cez klub@hkmanin.sk

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica