60-te roky

L. Makay st. a J. Gargulák sa zúčastnili zájazdu českých, prevažne liberckých horolezcov do Júlskych Álp vo vtedajšej Juhoslávii a vyliezli Čopov steber klas. 6 v 1200-metrovej severnej stene Triglavu.

MakayGargulákJúlske Alpy, L. Makay (vľavo),  J. Gargulák (vpravo)

F. Závodský vykonal 1. československý priestup S steny Grossvenedigeru vo Vysokých Taurách (1963). V roku 1964 sa zúčastnil prechodu masívu Ušby (S a J vrchol) kl. 5 A na Kaukaze.

Šesťdesiate roky priniesli možnosť relatívne jednoduchšieho vycestovania do zahraničia, čo niektorí členovia oddielu využili. Športová hodnota ich výstupov sa však v tomto období zďaleka nepribližovala najlepším slovenským výkonom. Liezli sa hlavne opakované cesty, upadli  prvovýstupy na domácich skalách – za celé desaťročie sa uskutočnili len dva – Gastonova a Variant na Červené skoby.

Závodský na KaukazeF. Závodský na Kaukaze

Oddiel pokračoval v organizátorskej činnosti. V rokoch 1962-1964 sa konali najväčšie Manínske horolezecké dni, čo do počtu účastníkov – prišlo ich po 160. Veľký záujem bol spôsobený údajne tým, že v týchto rokoch sa Tradičný horolezecký týždeň James vo Vysokých Tatrách nekonal.

Zraz 1964 však priniesol tragédiu – pod Spodnou Gotickou stenou padajúca skala zasiahla Štefana Hašku do hlavy a spôsobila mu smrteľné zranenie. To všetko v zdanlivom bezpečí pod skalou počas rozhovoru so spolulezcom. Azda ju uvolnil niekto, kto liezol Červené skoby.

Úvod   40-te roky   50-te roky

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica