ČLENSKÉ 2019

Pomaly sa končí lezecká sezóna 2018, tak nezabudnite odovzdať  mailom výstupy a výsledky z pretekov. Tlačivo na výstupy nájdete [..TU] Taktiež je potrebné zaplatiť členské na ďalší rok. Podrobné informácie ohľadom výšky členského poplatku a pravidiel nájdete v sekciách Poplatky a Pravidlá. Kto má zaplatenú skrinku a chce ju používať aj v roku 2018, tak si musí k členskému pripočítať 10€.

Členské môžete uhradiť prevodom na účet: SK53 0200 0000 0000 1213 4372. Ako variabilný symbol uveďte 01012019 a do správy pre prijímateľa: “CLENSKE 19 a svoje meno”. Členské nie je možné platiť v hotovosti.