Opäť na ľadoch

Pokračujem v lezeni ľadoch vo Veĺkej Studenej doline. Zas je hmla,trochu šlapania na Záhradky. Vo veľmi dobrých podmienkach preliezam pekný, a hlavne dlhý ľad.

Sprava  je tiež  kratší ľad, v ktorom leziem ľavou stranou.Presúvam sa na Grószov ľad. Trocha problém ho nájsť, bo hmla. Našťastie  sa vyčasuje a spolu s Maďarmi sa brodím k  ľadu,
Zas pekné lezenie.. Čo k tomu dodať.  Ešte foto od Maďarov pri zlanení. Otepľuje sa, kedže nemám lyže,  brodím sa k ďalšiemu, ale vzdávam to. Cestou si ešte pozriem na
 Hrebienku svadobnú sieň a bežím domov.


Marián Boga