Metodické dni 2020

Aj napriek velmi komplikovanému roku 2020 sa nám podarilo zorganizovať metodické dni pre našich členov (3x lezecká stena, 1x skaly). Vďaka patrí najmä inštruktorom. Zúčasnilo sa 6 členov. Dokončil však iba jeden.

Podľa našich pravidiel každý nový člen a tiež člen, ktorí dovršili 15 rokov musí absolvovať metodický kurz. V opačnom prípade jeho členstvo v nasledujúcom roku zaniká. Z dôvodu pandémie nebudem toto pravidlo tento rok uplatňovať. Túto povinnosť presúvame na nasledujúci rok. Ten snáď už bude trochu bližšie k normálu a metodických dní sa bude môcť zúčastniť čo najviac ludí.

close

Chcete dostávať upozornenia ohľadom dôležitých udalostí, oznamov, termínoch a zaujímavých článkoch? Registrujte sa na odber noviniek.