Ivan Meško

Pekný článok o Ivanovi vyšiel v PB novinkách. Prečítať si ho môžete na tomto odkaze


V neďelu 1. 11. zomrel Ivan Meško. Posledná rozlúčka bude v stredu 11. 11. o 14:00 na cintoríne v Považskej Teplej. Kto ste Ivana poznali ako horolezca a športovca prídite na cintorín v červenej ( prípadne inej športovej) bunde.

Juston, budeš nám veľmi chýbať. Odpočívaj v pokoji. O Ivanovi sa viac dozviete na tomto odkaze. Článok vznikol v roku 2014 pri príležitosti jeho 60. narodenín