94. THT JAMES

Tohtoročného THT James sa z klubu zúčastnilo nezvyčajne veľa ľudí. Mimo dopredu prihlásených (František Piaček, Štefan Holko, Jaroslav Zábojník, Róbert Kukučka, Pavol Muráň, Pavol Baliga, Ilonka Škultétyová, Petra Brozáková, Pavol Španihel) sa akcie zúčastnili ešte Tomáš Buček a Aďo Capko. Aďo sa staral o organizáciu pretekov Tatry Bolderblast. Mimo nich sa na jeden deň zastavili Juraj Majtán, Peter Čech, Ivan Janoško a Jana Lovíšková.

Tomáš Buček získal ocenenia za prelez súťažných bouldrov Bolderblastu a tiež v silovom preteku Singing Rock v zhyboch na hrazde. Počas slávnostného večera predseda spolku Igor Koller odovzdal Františkovi Piačkovi najvyššie možné ocenenie SHS JAMES pri príležitosti jeho 70 narodenín PLAKETA ZA ROZVOJ SLOVENSKÉHO HOROLEZECTVA

Výstupy

16.8.2018
Galéria Ostrvy – Júlová cesta kl. V+ Spolulezci: Brozáková – Kukučka, Muráň – Zábojník

Východný železný štít – Grószova cesta kl. III Spolulezci: Španihel – Kolek

17.8.2018
Galéria Ostrvy – Májová cesta kl. VI-, Júnová cesta kl. VI, júlová cesta kl. V+ Spolulezci: Španihel – Kolek

Kôpky – Piskořova diretissima ploten kl IV + / subjektívne V+ / Spolulezci: Brozákova – Kukučka – Muráň

18.8.2018
Dračí hrebeň – kl.III Spolulezci: Španihel – Kolek

Galéria Ostrvy – Júlová cesta kl. V+ Spolulezci: Kukučka – Škultétyová

Galéria Ostrvy – Augustová cesta kl.VI Spolulezci: Brozáková – Muráň

19.8.2018
Ihla v Ostrve – Ždiarskeho cesta kl. IV Spolulezci: Španihel – Kolek


V termíne 15. – 19. 8. 2018 pôjdeme na 94. THT JAMES na Popradské pleso. Kto má záujem sa zúčastniť, tak sa nahláste do 15. 6. Štefanovi Holkovi cez mail: stefan.holko@gmail.com. Do rovnakého termínu je potrebné zaplatit aj zálohu 20€