Klubový výjazd Chata pod Rysmi 8. – 12. 7.

Klubový výjazd do Vysokých Tatier sa uskutoční v termíne 8. – 12. 7. Ubytovanie na 4 noci je zajednané na Chate pod Rysmi. V okolí je možné liezť v stenách Volej veže, Žabieho koňa, Gánku, Kôpok a iných štítov.

Máme rezervovaných 6 lôžok. Záujemcov prosím o rýchle prihlasovanie, pretože pre platnosť rezervácie je nutné uhradiť zálohu 32 € za osobu. V prípade, že počet záujemcov prevýši počet rezervovaných lôžok, zarezervujeme aj ďalšie, prípadne ubytovanie bez nároku na lôžko. S neskoro prihlásenými bude možné počítať iba ako s náhradníkmi.
Prihlasujte sa do štvrtka 24.5. mailom na miso.jurdik@gmail.com alebo sms na 0903 624 526. Zálohu 20€ treba uhradiť do 31. 5. u správcu v hale.