Nová stena a bouldrovka

V roku 2019 by sme chceli dostavať stenu do finálnej podoby. Úpravy zahŕňajú presun bouldrovky do posilňovne a na jej mieste vzniknú nové profily na lezenie s lanom.

Celý tento projekt je pre klub veľmi finančne náročný. Preto by sme vás chceli poprosiť o pomoc v podobe vašich 2% dane, ktoré môžete darovať nášmu klubu. Všetky potrebné informácie a formulár nájdete v tomto článku. Formulár na poukázanie vašich 2% si tiež  môžete vyzdvihnúť aj u správcu

Vizualizáciu od firmy Anatomic – climbing wall and holds si môžete pozrieť nižšie