Príspevky na športovú činnosť

Pre rok 2018 sme trochu upravili podmienky pre príspevky na lezecké výjazdy.

Väčší dôraz je kladený na lezenie v horách. Pri skalkárskych výjazdoch budú vo väčšej miere rozhodovať výkony. Celé znenie nových pravidiel si môžete pozrieť v sekcii Členstvo->Príspevky