Tatry

Využívame pekné počasie a ráno vyrážame s Mirom Ďurovcom do Tatranskej Lomnice. Zas nekonečné šlapanie pod stenu. Nastupujeme do Motykovej cesty, kde boli celkom dobré vyľadnené úseky. Pekné ľady a držiace trávy umocňovali náš pocit dobrého lezenia. Po tme doliezame žľabom na vrchol, kde aj prespíme.

Marián Boga