ČLENSKÉ 2016

Pomaly sa končí lezecká sezóna 2015, tak nezabudnite do 31.12. odovzdať  mailom výstupy a výsledky z pretekov. Taktiež je potrebné zaplatiť členské do konca roka. Tlačivo na výstupy nájdete [..TU] a informácie ohľadom členského v sekcii [Členstvo]. Členské môžete uhradiť prevodom na účet: 12134372/0200. Ako variabilný symbol uveďte číslo preukazu JAMES (ak ho máte) a do správy pre prijímateľa: „CLENSKE 16 a svoje meno“. Je možné členské zaplatiť aj v hotovosti u správcu. Platbu v hotovosti využívajte iba v nutných prípadoch. 

Pridaj komentár