Členské

Členský poplatok od roku 2016

Základné pre – 55EUR

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (30EUR)
 • využívanie klubový priestorov
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 11x
 • klubové akcie (napr. Tatry, JAMES, Dolomity…)

Rozšírené – 105EUR

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (80EUR)
 • využívanie klubový priestorov
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x
 • klubové akcie (napr. Tatry, JAMES, Dolomity…)

Zvýhodnené – 55EUR – 105EUR – zvýhodnené členské pre aktívnych členov. Konkréta výška členského závisí od počtu odpracovaných brigádnických hodín. 1 brigádnická hodina odpovedá hodnote 2,5 EURA.

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube
 • využívanie klubový priestorov
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x
 • klubové akcie (napr. Tatry, JAMES, Dolomity…)

Neobmedzené  – 55€ – zvýhodnené členské pre aktívnych členov, ktorí sa vo výraznej miere podieľajú na chode klubu. Podmienené odpracovaním  25 brigádnických hodín.

 • členstvo v JAMESe (25EUR) + členstvo v klube (30EUR)
 • využívanie klubový priestorov
 • neobmedzený vstup(stena + bouldrovka + posilovňa)
 • klubové akcie (napr. Tatry, JAMES, Dolomity…)

 Nový člen – 125EUR

 • členstvo v JAMESe (30EUR) + členstvo v klube (90EUR)
 • využívanie klubový priestorov
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x
 • klubové akcie (napr. Tatry, JAMES, Dolomity…)
 • nový člen nemá nárok na dotáciu na športovú prípravu

Dieťa od 6 do 15 rokov – 30EUR (nový člen 55EUR)

 • členstvo v JAMESe (5EUR) + členstvo v klube (25EUR)
 • využívanie klubový priestorov (klubovňa),
 • neobmedzený vstup(stena + bouldrovka + posilovňa),
 • klubové akcie (napr. Tatry, JAMES, Dolomity…)
 • vstup na stenu iba v sprievode dospelej osoby.

 Seniori (ženy nad 55 rokov, muži nad 60 rokov) – 30EUR

 • členstvo v JAMESe (5EUR) + členstvo v klube (25EUR)
 • využívanie klubový priestorov
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x
 • klubové akcie (napr. Tatry, JAMES, Dolomity…)

Čestný člen – 0EUR

 • členské v JAMESe,
 • využívanie klubový priestorov
 • permanentka (stena + bouldrovka + posilovňa) na meno 33x
 • klubové akcie (napr. Tatry, JAMES, Dolomity…)

Doplňujúce informácie k členstvu:

 1. Členovia majú vstup do haly pre svoje deti do 6 rokov zdarma.
 2. Pre mládež (15 – 17 rokov) platia rovnaké pravidlá ako pre dospelých, majú však nárok na 15€ zľavu z členského poplatku.
 3. Každý vstup do priestorov steny pre sprevádzajúcu osobu (nečlena) účtovaný podľa aktuálneho cenníka.
 4. Vstup do posilňovne je možný iba pre člena klubu.
 5. Vstup z permanentky, ktorá je súčasťou členstva v klube, bude odčítaný iba pri aktívnom využívaní steny resp. posilňovne. Člen sa môže v priestoroch klubu pohybovať bez obmedzení, nezávisle na výške členského poplatku.
 6. Nevyužité vstupy z permanentky nie je možné preniesť do nasledujúceho roku.
 7. Permanentka k členstvu je na meno a je neprenosná.
 8. Výbor má možnosť zakázať členovi vstup do priestorov klubu. O vylúčení z klubu rozhoduje členská základňa na valnej hromade.
 9. Členský poplatok na nasledujúci rok je potrebné uhradiť do 31. 12. predchádzajúceho roku.
 1. Ak si člen neuhradí členský poplatok na nasledujúci rok do 31. 12., nemôže po tomto dátume bezplatne liezť na umelej stene ani využívať posilňovňu.
 2. Ak si člen neuhradí členský poplatok ani do 15. 2., jeho členstvo v klube zaniká a v prípade záujmu o vstup do klubu v budúcnosti, bude považovaný za nového člena.

Vstup do klubových priestorov pre členov

Klubové priestory sú k dispozícií všetkým členom počas otváracích hodín. V odôvodnených prípadoch, o ktorých rozhoduje výbor, môže dostať člen vlastný kľuč a vstupovať do haly aj mimo otváracie hodiny. Musí však rešpektovať pravidlá:

 • Pri vstupe zapíše seba aj všetkých, ktorí ho sprevádzajú do evidencie.
 • Do priestorov klubu nemôže vpustiť nečlena bez vedomia niektorého z členov výboru.
 • Ak člen resp. sprevádzajúci člen nemá neobmedzené členstvo a má v úmysle využívať lezeckú stenu alebo posilňovňu, nahlási meno správcovi prostredníctvom SMS správy ešte pred vstupom na stenu.

Vstup do klubových priestorov je monitorovaný a zaznamenávaný. Porušenie niektorého z pravidiel bude mať za následok odobratie kľúčov.

Pridaj komentár

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica