Informačné tabule v Manínoch

V priebehu jesene sme v Manínoch a blízkych lezeckých oblastiach osadili 24 informačných tabúľ. Osadenie tabúľ na jednotlivých lokalitách je súčasťou podmienok výnimky pre lezenie.

Našim cieľom bolo, aby tieto tabule boli pútavé a prezentovali lezenie ako prirodzenú súčasť prírodného prostredia. Okrem lezeckých obmedzení v oblasti sa z nich preto dozviete aj zaujímavé informácie o faune a flóre v okolí.

S týmto cieľom sme na začiatku vypracovali projekt a spoločne s CHKO Strážovské vrchy požiadali o grant Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt bol úspešný a získal podporu 1920€ z grantového environmentálneho programu Zelená oči, ktorý je súčasťou projektu Zelená župa. Celkové náklady boli nakoniec vyššie ako sme plánovali. Vďaka finančnej podpore Slovenského horolezeckého spolku JAMES, ktorý nám pomohol s dofinancovaní, sa podarilo projekt úspešne dokončiť.

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľali. Ferovi Piačkovi, Peťovi Čechovi, Filipovi Makayovi, Michaele Špánikovej, Jarovi Zábojníkovi a Palovi Muráňovi.

Juraj Majtán