Športuj ako olympionik

Vďaka podpore Trenčianského samosprávneho kraja sme mohli priblížiť pretekanie na olypiáde aj deťom z nášho lezeckého krúžku. Postavili sme im cesty z rovnakých chytou ako súťažili aj pretekári v Tokiu. Kto vie, možno je medzi nimi budúci olympionik