Darujte nám vaše 2%

Horolezecký klub Manín je najstarší horolezecký klub a patrí madzi najväčšie na Slovensku. Naším cieľom je vytvárať kvalitné podmienky pre rozvoj lezenia vo všetkých jeho formách. Záber našich aktivít je široký. Podporujeme športovcov, organizujeme vzdelávacie kurzy, spravujeme lezecké oblasti, organizujeme športové podujatia a prevádzkujeme lezeckú stenu.

Všetky naše aktivity sú založené predovšetkým na nadšení a láske k nášmu športu. Na dlhodobo udržateľné fungovanie a rozvoj to však nestačí. Potrebné sú aj peniaze. HK Manín funguje ako občianske združenie (144 členov). Máme smelé plány do budúcnosti. Chceme zvyšovať bezpečnosť skalných oblastí v našom okolí. Vytvoriť systém pre prípravu mládeže pod dohľadom trénerov. Modernizovať lezeckú stenu. Vaše 2% z dane nám pomôžu realizovať naše plány.

Naše údaje (prijímateľ)

Názov: Horolezecký klub Manín

Adresa: Centrum 900/99, 01701 Považská Bystrica

IČO: 14223082

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5302000000000012134372 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Postup

  1. Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov do 15. 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

Postup krokov

  1. Ak ste fyzická osobasamostatne podávajúca daňové priznanie (napr. samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane.

Postup krokov

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. ) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  1. Ak ste právnická osoba(organizácia), vpíšte vyššie uvedené údaje do príslušných kolóniek daňového priznania PO podľa tohto postupu krokov.