Členské 2021

Pokiaľ ešte uvažujete o členstve v klube aj v roku 2021 máte čaš už len do 15. 2. Po tomto dátume vaše členstvo v klube zaniká a v prípade záujmu o vstup do klubu v budúcnosti, bude považovaný za nového člena.


Pomaly sa končí rok 2020, a tak nezabudnite odovzdať  mailom výstupy a výsledky z pretekov. Tlačivo na výstupy nájdete [..TU] Taktiež je potrebné zaplatiť členské na ďalší rok.

Podrobné informácie ohľadom výšky členského poplatku a pravidiel nájdete v sekciách Poplatky a Pravidlá. Výška členského polatku zostáva pre členov nezmenená. Bohužial JAMES sa rozhodol koncom tohto roka zvýšiť členský polatok pre dospelé osoby na 30€ (pôvodne 25€). Deti, mládež a seniori majú členský polatok nezmenený. K tomuto zvýšeniu sa vyjadríme po oficiálnom zverejnení na stránke jamesu

Nakoľko výšku členského poplatku stanovuje u nás výhradne Valné zhromaždenie klubu, nemôžme na takúto situáciu reagovať skôr než na našom najbližšom VZ. No aj napriek tomu vás chceme poprosiť, ak je to pre vás finančne únosné, zaplatiť tých 5€ naviac dobrovolne. V opačnom prípade to bude musieť doplatiť klub.

Vstupy na lezeckú stenu, ktoré sú súčasťou členstva, platia len na kalendárny rok. Tento rok sme sa rozhodli, z dôvodu pandémie, preniesť každému členovi 50% nevyužitých vstupov na lezeckú stenu. Tieto vstupy vám budú pripočítané po zaplatení členského poplatku na rok 2021.

Kto má zaplatenú skrinku a chce ju používať aj v roku 2021, tak si musí k členskému pripočítať 10€. Prosíme Vás, aby si skrinku platili iba ludia, ktorí ju naozaj aj potrebujú. Skriniek je málo a potrebujeme ich aj pre návštevníkov.

Členské môžete uhradiť prevodom na účet: SK53 0200 0000 0000 1213 4372. Ako variabilný symbol uveďte 01012021 a do správy pre prijímateľa: “CLENSKE 21, svoje meno a číslo skrinky”. Členské nie je možné platiť v hotovosti.