MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA PODPORUJE NÁŠ KLUB

Mesto Považská Bystrica aj v tomto roku finančne podporilo náš klub sumou 3000€. Peniaze boli určené na nákup lezeckých chytov a štruktúr. Ďakujeme!