Spoločnosť TEPLO GGE s.r.o. podporuje náš klub

Spoločnosť TEPLO GGE s.r.o. podporila stavbu a rekonštrukciu lezeckej steny sumou 477€. Ďakujeme za podporu našich plánov!