Mesto Považská Bystrica podporuje náš klub

Náš projekt stavby a rekonštrukcie lezeckej steny nezostal nepovšimnutý ani predstaviteľmi mesta Považská Bystrica. Naše mesto prisľúbilo podporu v sume 5.000€. Ďakujeme!