Zbierka na Speed chyty – poďakovanie

Pred nedávnom prišli detská z lezeckého krúžku s prosbou o zakúpenie chytov na trénovanie lezenia na rýchlosť. V klubovom rozpočte neboli na tento účel vyhradené pre tento rok žiadne peniaze. Kvaso s deťmi sa však nenechali odradiť a zorganizovali zbierku. Na chyty bolo potrebné 400€. Nakoniec sa podarilo vyzbierať 499.8€. Detská si teda ešte dokúpili pár chytov naviac.

Zbierku podporili: Nadácia Medeko, Marek Bašo, Jakub Mičúch, Julo Pažitný, Radko Blažek, Lucka Janáčková, Katarína Mutňanská, Miriam Krajčíkova, Natálka Martinská, Janka a Simonka Fľaková, Miško Sojčík, Juraj Majtán a anonymní darcovia. Do zbierky sa zapojili aj niektoré deti z krúžku. Prispeli síce iba mincami, ale kto z mála dáva veľa dáva.

Všetkým darcom ďakujeme!