Lezecký rok Tomáša Plevka

Tomáš Plevko je naším najlepším lezcom medzi mládežou a svojimi výstupmi vyniká aj medzi dospelými.

Tento rok sa mu veľmi darilo. Medzi jeho tohtoročné najlepšie výkony patria:

  • 10 + PP  Panter, Višňové, Slovensko
  • 8b PP  Mrtvaški Ples, Mišja peč, Slovinsko
  • 8a FL  Sault Oui Peut, St.Leger Du Ventoux, Francúzsko
  • 7c+ OS  La Double Peine, Mollans, Francúzsko

Tomáš je tiež veľmi dobrý pretekár. Jeho najlepšie tohtoročné umiestnenie je 1. miesto na českom pohári mládeže v Brne.

ČLENSKÉ 2016

Pomaly sa končí lezecká sezóna 2015, tak nezabudnite do 31.12. odovzdať  mailom výstupy a výsledky z pretekov. Taktiež je potrebné zaplatiť členské do konca roka. Tlačivo na výstupy nájdete [..TU] a informácie ohľadom členského v sekcii [Členstvo]. Členské môžete uhradiť prevodom na účet: 12134372/0200. Ako variabilný symbol uveďte číslo preukazu JAMES (ak ho máte) a do správy pre prijímateľa: „CLENSKE 16 a svoje meno“. Je možné členské zaplatiť aj v hotovosti u správcu. Platbu v hotovosti využívajte iba v nutných prípadoch. 

Kurz lezenia pre verejnosť 28.11.2015

V sobotu 28.11. 2015 od 12:00-14:00  sa na našej stene uskutoční kurz lezenia  so zameraním na bezpečnosť pri lezeni.   Kurz je určený pre verejnosť, osoby staršie ako 12 rokov, je bezplatný a uskutoční sa pri minimálnom počte 5 záujemcov.   Je potrebné sa dopredu prihlásiť mailom na klubovej adrese:  kurz(zavináč)hkmanin.sk.  Uzávierka prihlášok je 27.11.2015 o 20:00 .  Po skončení kurzu je možné ostať liezť na stene podľa otváracích hodín.