Lezecký rok Tomáša Plevka

Tomáš Plevko je naším najlepším lezcom medzi mládežou a svojimi výstupmi vyniká aj medzi dospelými.

Tento rok sa mu veľmi darilo. Medzi jeho tohtoročné najlepšie výkony patria:

  • 10 + PP  Panter, Višňové, Slovensko
  • 8b PP  Mrtvaški Ples, Mišja peč, Slovinsko
  • 8a FL  Sault Oui Peut, St.Leger Du Ventoux, Francúzsko
  • 7c+ OS  La Double Peine, Mollans, Francúzsko

Tomáš je tiež veľmi dobrý pretekár. Jeho najlepšie tohtoročné umiestnenie je 1. miesto na českom pohári mládeže v Brne.

ČLENSKÉ 2016

Pomaly sa končí lezecká sezóna 2015, tak nezabudnite do 31.12. odovzdať  mailom výstupy a výsledky z pretekov. Taktiež je potrebné zaplatiť členské do konca roka. Tlačivo na výstupy nájdete [..TU] a informácie ohľadom členského v sekcii [Členstvo]. Členské môžete uhradiť prevodom na účet: 12134372/0200. Ako variabilný symbol uveďte číslo preukazu JAMES (ak ho máte) a do správy pre prijímateľa: “CLENSKE 16 a svoje meno”. Je možné členské zaplatiť aj v hotovosti u správcu. Platbu v hotovosti využívajte iba v nutných prípadoch. 

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica