KLUBOVÝ VÝJAZD – JAVOROVÁ DOLINA 27. 2. – 3. 3. 2019

Zimný klubový výjazd sa nakoniec uskutoční v novom termíne a lokalite. Bývať budeme na chate v Javorovej doline. Termín 27. 2. – 3. 3.  Cena 9€ na osobu a noc. t.j. 36€ na styri noci. Strava individualna, nutný spacák.

Pre prihlásených účastníkov hradí klub ubytovanie v plnej výške. Nahlásiť sa treba do 17. 2. na skrovankovapetra@gmail.com a  zaplatit zálohu 20€ u správcu v hale. Klub zaplatí ubytovanie iba prihláseným účastníkom do tohoto termínu.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím Vašich osobných údajov (meno a fotografie) v správe z podujatia a k využitiu na propagáciu Horolezeckého klubu Manín.


Zimné lezecké sústredenie bude od 6. – 10. 3. 2019 na Zbojníckej chate. Treba sa nahlasit do schôdze 7. 2. na skrovankovapetra@gmail.com a  zaplatit zálohu 20€ u správcu v hale. Cena za ubytovanie s večerou je 65€. Klub hradí polovicu z tejto sumy. Termín sa môže zmeniť v závislosti od počasia. Viac info u Peťi Brožákovej cez mail vyššie.