BLADE RUNNER, 8b/b+

Andrejovi Kamasovi sa podarilo preliezť prvú polovicu jeho niekoľkoročného projeku v Súľove. Nazval ju Blade Runner a ohodnitil na 8b/b+ (10/10+). Celý projekt má približne 45m a odhadovanú obtiažnosť 8c+. Pre niekoho je skalkárska sezóna už dávno uzavretá. To ale neplatí pre Andreja. Novebrové hmly a teplota okolo nuly sú pre neho tie správne podmienky. Gratulujeme k prelezu a držíme palce nech sa zadarí preliezť celý projekt.