Junácka pasovačka 10+

Peter Macúš vyliezol v Manínskej úžine novú cestu Junácka pasovačka. Navrhovaná obtiažnosť je 10+. Cesta bola navrtaná Stanom Kavuliakom niekedy v 90. rokoch. Od vtedy čakala na svoj prvý prelez. Ide o technický bolder pod zlaňakom s dlhými krokmi po zlých chytoch

foto: Roman Ripka