Metodické dni 2014

V tomto roku prebehli metodické dni pod dohľadom Dušana Zajaca a Jozefa Ziga. Celkovo trvali 5 dní (26h) a zúčastnilo sa ich 23 ľudí. Ďalšie metodické dni  v tomto roku už nebudú. Členovia, ktorí nemajú absolvovaný žiaden kurz môžu využiť služieb ktorejkoľvek akreditovanej horoškoly. Najbližšie je ROCK STAR v Manínskej úžine: http://rockstar.sk/

Na výročnej schôdzi boli schválené nové pravidlá bezpečnosti a metodiky. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii metodika. Zoznam ľudí (zverejnený na FB koncom minulého roka), od ktorých bude vyžadovaná info o absolvovanie kurzu, je stále aktuálny. Niektorí členovia zo zoznamu sa zúčastnili tohtoročných metodických dní. Ešte stále je však veľa členov, ktorí nadali žiadnu info o absolvovaní základného kurzu.

Pridaj komentár