Ukončenie lezeckej ligy LeziemZleziem

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej lezeckej ligy. Prvý vo svojich skupinách získavajú zľavu na 1 trimester vo výške 10 eur a vecné darčeky od HK Manín. Ceny budeme slávnostne odovzdávať pri nábore do krúžku LeziemZleziem v novom školskom roku.
Dátum a čas bude určený prostredníctvom emailu, stránky a facebooku HK Manín, leziemzleziem a hlavne plagátmi na každej základnej skole v Považskej Bystrici

Kategória U10
1.miesto 45b. Linda Selepová
2.miesto 26b. Simonka Fľaková
3.miesto 20b. Ninka Gavliková

Kategória U12
1.miesto 39b. Paula Papšová
2.miesto.36b. Miriam Krajčíková
3.miesto 30b. Jakub Papšo

Kategória U14
1.miesto 189 b. Samuel Štefánik
2.miesto 133 b. Viktoria Ondričková
3.miesto 100 b. Karin Moravková

Kategória UJ
1.miesto 460 b. Tomáš Buček
2.miesto 286 b. Filip Brzý
3.miesto 86 b. Martin Šlapka

Všetkým prajem krásne prázdniny a do skorého videnia.

Kvaso

___________________________________________________________________________

Počas celého školského roka  si môžete zmerať sily s kamarátmi na stene. Každý vo svojej vekovej kategórii, ale samozrejme aj v celkovom HKmanín rankingu. Najlepší lezci budú na začiatku letných prázdnin zverejnení na klubovom webe hkmanin a leziemzleziem facebook.

Pravidlá: Veľmi jednoduché, liezť čo sa dá a čo najviac!! Všetky cesty musia byť prelezené spôsobom  LEAD  teda na prvom tj. cvakať postupové istenia. okrem kategórie U8,U10, ktoré sa môžu liezť TOP ROPE.

Prelezené cesty musia byť podpísané inštruktorom krúžku Leziemzleziem, v prípade verejnosti stačí podpis spolulezca.

Kategórie

  • U08 od 0 do 7 rokov
  • U10 od 8 do 9 rokov
  • U12 od 10 do 11 rokov
  • U14 od 12 do 13 rokov
  • UJ (junior) od 14 do 19 rokov
  • UD(dospelý) od 20 do 50 rokov
  • US (senior) nad 50

Tabuľku je možné stiahnuť [tu].