Laco Makay st. 80 ročný

Jeden z našich najstarších horolezcov Laco Makay(st.) sa v týchto dňoch dožíva životného jubilea 80 rokov.  Laco,  všetko najlepšie, veľa zdravia a ešte veľa rokov medzi nami !!