Janko Šofránko

V týchto dňoch si pripomíname smutné výročie straty nášho kamaráta Janka Šofránka. K tomu, aby tá spomienka nebola až tak smutná, vám snáď pomôže video nižšie. Vtipný záznam z prelezu Bláznivého projektu vzniklo v roku 2007. Autorom je Gambo.

Na Janka môžte zaspomínať tiež v článkoch na odkazoch nižšie: