METODICKÉ DNI 2016

S metodickými dňami to tento rok nakoniec dopadlo celkom dobre. Vďaka snahe dotknutých členov a ochote inštruktora sa metodické dni predsa len začali a budú pokračovať v budúcom roku.


Tohtoročné metodické dni sú pre nezáujem členov zrušené. Nič to nemení na povinnosti absolvovať základný metodický kurz pre nových členov. Povinnosť platí tiež pre mládežníkov, ktorí v tomto roku dovŕšia 15 rokov. Viac info v sekcii Metodika

Využiť môžte služby ktorejkolvek akreditovanej horoškoly. Odporúčame Horoškolu Rockstar v Manínskej úžine alebo Horolezeckú školu JAMES.

Bez absolvovaného základného metodického kurzu nie je možné byť členom klubu v nasledujúcom roku.


 

Dňa 18. 4. o 17:00 bude v priestoroch klubu prvý metodický deň. Kurz je predovšetkým určený pre nových členov a deti, ktoré tento rok dosiahnu 15 rokov. Zúčastniť sa môžu aj ostatní členovia. Platí sa účastnícky poplatok 20€. Po úspešnom absolvovaní kurzu bude každému účastníkovi vrátených 10€.

Podrobnejšie informácie o priebehu metodických dní budú k dispozícii v prvý deň kurzu. V sekcii Metodika nájdete osnovu záverečnej skúšky