Metodické dni 2021 – deň ŠTVRTÝ

Štvrtý metodický deň prebehne v sobotu 20.11.2021 na skalách v Manínskej úžine. V prípade zlého počasia zostaneme pod strechou na Lezeckej stene .

Zraz účastníkov o 9:50 v PB pred Lezeckou stenou .

Program :

10:00 – 12:00  Opakovanie preberaných tém

12:00 – 14:00  Skúšky

Obsah skúšky:

 • naviazanie (aj spojenie sedací a hrudný úväz),
 • ukážka správneho istenia (postoj, brzdná ruka, koniec lana, povelová technika),
 • cvakanie lana – prvolezec,
 • vybudovanie istiaceho stanoviska v borhákoch (centrálny aj nezávislý),
 • metodické zlanenie, previazanie,
 • záchrana v jednodĺžkovej ceste,
 • uzly: vodcovsky, protismerný vodcovsky, osmičkový, dvojitý rybársky, polovičný lodný, lodný, prusikovaci uzol (stačí symetrický), ambulantná, vianočku, kravsky(aretácia istitka)
 • vklínence (typy a spôsoby použitia), praktická ukážka použitia

Frekventanti si donesú: D karabíny s poistkou 2x, expresky 2x, slučky 30cm, 60cm a 120cm, HMS karabínu, istítko, sedací a hrudný úväz, osmu, prusík, lano, lezečky , prilbu.

V prípade otázok kontaktujte inštruktora: V.Valach [vladimir@hkmanin.sk]

DEŇ 3

Tretí metodický deň sa bude konať v sobotu 23.10.2021 na Priedhorí v lokalite Mlynište. Zraz účastníkov je na parkovisku za Priedhorím o 10:00. ( Obec Pružina, časť Priedhorie, súradnice GPS: Lat:48.99895 Lon: 18.48209).

V prípade zlého počasia (dážď, chladno) bude metodický deň prebiehať v hale na lezeckej stene. Informácie o zmene budú vopred zverejnené na webe .

Program:

 • Opakovanie – Naväzovanie na sedací úväz
 • Opakovanie – Naväzovanie na kombinovaný – sedací a hrudný úväz
 • Opakovanie – Previerka uzlovania
 • Opakovanie – Istiace stanovisko – na zemi
 • Opakovanie – Istiace stanovisko – v stene (nezávislé a v centrálnom bode)
 • Opakovanie – Istenie spolulezca
 • Opakovanie – Preväzovanie sa v borháku, spúšťanie spolulezca
 • Zlaňovacie stanovisko
 • Zlaňovanie (na jednu dĺžku)
 • Záchrana v jednodĺžkovej ceste
 • Používanie vklínencov
 • Lezenie na skalách

Frekventanti si donesú:  D karabíny s poistkou 2x, expresky 2x, slučky 30cm, 60cm a 120cm, HMS karabínu,  istítko, sedací a hrudný úväz, osmu, prusík, lano, lezečky , prilbu.

V prípade otázok kontaktujte inštruktora: V.Valach [vladimir@hkmanin.sk]

DEŇ 2

Druhý tohtoročný metodický deň sa bude konať v sobotu 9.10.2021 na skalách v Manínskej úžine.

Zraz účastníkov je o 9:45 pred lezeckou stenou v PB. Odtiaľ sa presunieme autami do Manínskej úžiny. Kto sa nevmestí do auta pôjde autobusom č.5 o 9:58 zo zást. VÚB. (prípadne 10:13 spoj Vrchteplá)

V prípade zlého počasia (dážď) sa metodický deň ruší a uskutoční sa v náhradnom termíne.

Frekventanti si donesú:  D karabíny s poistkou 2x, expresky 2x, slučky 30cm, 60cm a 120cm, HMS karabínu,  istítko, sedací a hrudný úväz, osmu, prusík, lano, lezečky …. a hlavne prilbu.

Kontakt na inštruktora :  V.Valach   [vladimir@hkmanin.sk]

Program:

 • Zásady lezenia na skalách/Ochrana prírody
 • Klasifikácia ciest
 • Opakovanie – Naväzovanie na sedací úväz
 • Opakovanie – Naväzovanie na kombinovaný – sedací a hrudný úväz
 • Previerka uzlovania
 • Istiace stanovisko – na zemi
 • Istiace stanovisko – v stene (nezávislé a v centrálnom bode)
 • Istenie spolulezca
 • Preväzovanie sa v borháku, spúšťanie spolulezca
 • Lezenie na skalách

DEŇ 1

V piatok 24. 9. bude v priestoroch klubu prvý tohtoročný metodický deň. Začiatok je v piatok o 18:00. Kurz je povinný pre nových členov a pre detí, ktoré tento rok dosiahnu 15 rokov. Bez absolvovania kurzu nie je možné byť v ďalšom roku členom klubu. Zúčastniť sa môžu aj ostatní členovia. Platí sa účastnícky poplatok 20€.

Členovia, ktorí sa v minulom roku zúčastnili kurzu, ale pre pandémiu sa nedastali k skúške, môžu celý kurz absolvovať odznova alebo sa zúčastniť len skúšky. Treba sa prísť dohodnúť s inštruktorom.

Ak ste nový člen a kurz ste absolvovali v inej akreditovanej horoškole, stačí priniesť potvrdenie. Prípadne ak si trúfate zvládnuť skúšku aj bez kurzu, tak je nutné o tom informovať v prvý deň a dohodnúť sa na skúške. V sekcii Metodika nájdete osnovu záverečnej skúšky.

Frekventanti si donesú:
lano, istítka (HMS, Kýbel, Osma, Poloautomat aj automat istítko…. = grigri, smart alebo iné) čo kto má, sedací a hrudný úväz, plochú slučku metráž, plochú slučku zošitú, prusikovaciu (guľatú) slučku.

Program:

 • Zásady lezenia na umelej stene , prevádzkový poriadok
 • Horolezecká fyzika
 • Naväzovanie na sedací úväz
 • Naväzovanie na kombinovaný – sedací a hrudný úväz
 • Pred tým než nalezieme do steny – vzájomná kontrola.
 • Cvakanie lana do expresky
 • Istenie prvolezca/druholezca HMS karabínou a ostatnými istiacimi prostriedkami
 • Padanie a brzdenie pádov
 • Základné uzly osmičkový, lodný, pollodný, protismerný vodcovský, dvojitý rybársky, prusikovacie uzly.