Valné zhromaždenie 2021

V piatok 17. 9. 2021 sa konalo valné zhromaždenie klubu. O jeho priebehu si môžete prečítať v dokumentoch nizsie


Valné zhromaždenie Horolezeckého klubu Manín bude 17. 09. 2021 o 18:00 v priestoroch Horolezeckého klubu Manín.

Pred valným zhromaždením je známy jediný kandidát. Je ním doterajší predseda Juraj Majtán.

Program

Jedným z bodou je aj zmena členského poplatku. Súčasťou návrhu je aj oddelenie členského do jamesu od členského do klubu. Po novom už nebude členstvo v jamese pre našich členou povinné ale dobrovolné. Pokiaľ si rozhodnete platiť aj naďalej členstvo v jamese, tak všetky formality vybavíme za vás ako doteraz. Návrh na novú výšku členského poplatku do klubu si môžete prečítať na tomto odkaze.

Tento rok je aj volebný. Podľa nového volebného poriadku kandidáti na predsedu musia byť známi pred konaním valného zhromaždenia. Kandidatúra môže byť doručená prostredníctvom doporučeného listu na adresu klubu alebo cez elektronickú poštu, odoslaný na e-mailovú adresu klub@hkmanin.sk.

Konečný termín uzávierky návrhov je do 16:00 hod ôsmy deň pred konaním valného zhromaždenia. Po uzávierke návrhov bude zoznam kandidátov zverejnený na webovej stránke klubu. Súčasťou návrhu
môže byť aj prezentácia kandidáta. Táto prezentácia bude zverejnená súčasne so zoznamom kandidátov.