Mesto Považská Bystrica podporuje náš klub

Mesto Považská Bystrica aj v tomto roku finančne podporilo náš klub sumou 3000€. Peniaze boli určené na nákup lezeckých chytov a štruktúr. Bez podbory mesta by bolo množstvo chytov na fotografiách o polovicu menšie. Možno aj žiadne. Ďakujeme!