Mimoriadne valné zhromaždenie 19. 3. – zápisnica

Predĺženie funkčného obdobia súčasného predsedníctva do 5. 10. 2021 bolo schválené. Viac informácii v zápisnici


Funkčné obdobie súčasného predsedníctva klubu končí 5. 4. V súčasnej dobe nie je možné zorganizovať nové voľby spôsobom, aby bol poskytnutý dostatočný priestor na vyjadrenie názoru a diskusiu pre všetkých členov.

Z toho dôvodu je zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého úlohou je zabezpečiť fungovanie klubu do doby než bude možné usporiadať voľby riadny spôsobom. Viac info v pozvánke.