Štefánske preteky – výsledky

Výsledky:

Dospelí

  1. Ivan Meško, Michal Labudík
  2. Janka Kalasová, Martin Kalas
  3. Ivan Janoško, Juraj Majtán

Deti

  1. Kristína Bulandová
  2. Tamara Galičáková
  3. Dorota Bulandová

Najrýchlejší lezci

Radoslav Vokel, Aleš Baránek

celkove vysledky

Sponzor pretekov je predajňa Alphasport Mammut.

Foto: Lubo Capko


Dňa 26. 12. sa uskutočnia klubové preteky na vytrvalosť. Súťažiaci budú liezť určené línie na stene. Štýl prelezu nie je dôležitý. Každá línia bude obodovaná. Súťaží sa v dvoch kategóriach.

1. kategória < 15 rokov – lezci budú hodnotení samostatne podľa nazbieraných bodov.

2. kategória ≥ 15 rokov – rozhoduje počet nazbieraných bodov za dvojicu. Lezci musia mať vylezený rovnaký počet ciest. Výsledná hodnota sa vynásobí koeficientom zohľadnujúcim vek, pohlavie a body mass index. Takže prejedanie cez Vianoce bude skôr výhoda 🙂

Pravidlá: pravidlaKategoria2_2014

Sponzor pretekov je predajňa Alphasport Mammut.

 

Pridaj komentár