Piknik na fontáne

V sobotu 15. 8. sme v rámci akcie mesta prezentovali športové lezenie. Na tento účel nám náš horolezecký spolok JAMES zapožičal prenosnú lezeckú stenu.

O lezenie bol veľký záujem. Deti stáli v radoch. Aj vďaka grantovému programu spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sme mali dostatok lezeckých sedákov. To nám veľmi ulahčilo prácu a zrýchlilo rotáciu detí na stene.

Po organizačnej stránke išlo o veľmi náročnú akciu (zabezpečenie akcie trvalo 4 dni), do ktorej bolo zapojených množstvo ľudí. Chcel by som sa im všetkým poďakovať. Menovite: Jurajovi Kvasnicovi, Palovi Macúčovi, Michalovi Viskupovi, Samuelovi Štefánikovi, Kristíne Bulandovej, Rasťovi Fapšovi, Janovi Fapšovi, Jurajovi Lukáčovi, Michalovi Pavlíkovi, Petrovi Čechovi a deťom z elite teamu. Vďaka aj JAMESu za zapožičanie steny.

Juraj Majtán