SPOLOČNOSŤ TESCO STORES SR, A.S. PODPORUJE NÁŠ KLUB

Náš projekt Prines si nadšenie, výstroj dostaneš získal 1300€ z programu Vy rozhodujete my pomáhame. Nakúpili sme lezecký materiál, ktorý bude k dispozícií zdarma pre deti lezeckého krúžku a tiež v rámci nášho programu Zober spolužiakov na lezeckú stenu. Ďakujeme za podporu!